ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 • 1
 • 2

  Τα βασικά

  • Τι είναι μια σειρά μαθημάτων?

  • Ποιος μπορεί να κάνει μια σειρά μαθημάτων και γιατί?

  • Τι εξοπλισμό χρειάζεσαι?

  • Διαφορές ανάμεσα σε Course & Webinar

  • TEST Κατανόησης #1

 • 3

  Δημιουργία της Σειράς Μαθημάτων

  • Πως θα βρεις το κατάλληλο θέμα των μαθημάτων σου για μεγάλα κέρδη?

  • Οι πιο επικερδείς θεματολογίες

  • Τι ειδους μονταζ πρέπει να κανείς?

  • Δημιουργία μιας σωστής εισαγωγής

  • Δημιουργία της κατάλληλης δομής

  • TEST Κατανόησης #2

 • 4

  Τρόποι Προώθησης & Πώλησης

  • Προώθηση

  • Πώληση

  • Πως να αυξήσεις τα έσοδα σου

  • Πρέπει να φτιάξεις δικό σου site?

  • TEST Κατανόησης #3

 • 5

  Επίλογος

  • Σημαντικά τελευταία λόγια