ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 • 1
 • 2

  Τα βασικά για τον επαγγελματικό προσανατολισμό

  • Τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός

  • Τι είναι ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός

  • Οι βασικές έννοιες

  • Η επιλογή επαγγέλματος ως μακροπρόθεσμη διαδικασία

  • Η σημασία της απόφασης

  • Τα στάδια της επαγγελματικής απόφασης

  • TEST Κατανόησης #1

 • 3

  Σπουδές μετά το σχολείο

  • Σπουδές μετά το γυμνάσιο

  • Σπουδές μετά το λύκειο

  • Αποτυχία στις πανελλήνιες, μετά?

  • Επιλογές των ΑμΕΑ

  • TEST Κατανόησης #2

 • 4

  Κριτήρια επιλογής και συβουλές

  • Τα κριτήρια για την κατάλληλη επιλογή επαγγέλματος

  • Συμβουλές & Tips

  • Μύθοι για τις πανελλαδικές

  • Χρήσιμες πληροφορίες

  • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το μηχανογραφικό δελτίο

  • TEST Κατανόησης #3

 • 5

  Επίλογος

  • Σημαντικά τελευταία λόγια

  • BONUS Quiz Επαγγελματικής Κατεύθυνσης